Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp

 • Luật Vinh Phú
 • Kinh doanh thương mại
 • Không có phản hồi

Văn phòng Luật sư Vinh Phú với đội ngũ Luật sư, Ban cố vấn và nhân viên pháp lý am hiểu, có nhiều kinh nghiệm trên đa dạng các lĩnh vực khác nhau sẽ giúp khách hàng giải quyết hầu hết các yêu cầu phát sinh trong quá trình họat động của doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ giới hạn về tư vấn luật, chúng tôi đã trải nghiệm thực tiễn quản trị và điều hành doanh nghiệp, xây dựng hệ thống và phát triển kinh doanh tại nhiều công ty trong nước. Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp một cách hiệu quả và với chi phí hợp lý.

Các dịch vụ chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong mảng này bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp: Các Luật sư của chúng tôi sẽ hoạt động như phòng pháp chế doanh nghiệp của doanh nghiệp và đảm nhận mọi công việc về pháp lý
 • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp như:
  • Các vấn đề pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp, bao gồm thành lập mới, chia tách, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp; tăng giảm vốn, gọi vốn đầu tư, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết; niêm yết trên thị trường chứng khoán;
  • Các vấn đề về cơ cấu vốn, thỏa thuận cổ đông/thỏa thuận thành viên;
  • Điều lệ hoạt động, quy định, quy chế hoạt động của doanh nghiệp (Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/các tiểu ban…)
  • Nội quy lao động và các quy định về hoạt động của doanh nghiệp
 • Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và xin các giấy phép liên quan trong quá trình doanh nghiệp hoạt động
 • Tư vấn, soạn thảo và thẩm định văn bản liên quan đến cơ chế nội bộ của doanh nghiệp và phát sinh trong quá trình hoạt động
 • Tư vấn, soát xét và soạn thảo các loại hợp đồng
 • Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp
 • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Giải thế, phá sản và thanh lý doanh nghiệp
 • Xử lý công nợ doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh

Trả lời