Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

  • Luật Vinh Phú
  • Liên quan tố tụng
  • Không có phản hồi

Văn phòng luật sư Vinh Phú cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người yếu thế trong xã hội như: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; người khuyết tật; người cao tuổi; người nhiễm chất độc mầu da cam;…

Chúng tôi bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp, tư vấn giải đáp pháp luật giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội; phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Trả lời