Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Quản tài viên

Quản tài viên

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Công việc quản lý, giám sát, kiểm kê, kiểm tra tài sản,.. là một vấn đề phức tạp, nhất là đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đang trong thủ tục phá sản. Khi đó, Quản tài viên chính là những người được các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm đến để giúp họ giải quyết.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của xã hội, Văn phòng Luật sư Vinh Phú còn cung cấp dịch vụ Quản tài viên chuyên nghiệp cho Quý khách hàng với các công việc như:

 • Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ và người mắc nợ
 • Bảo quản tài sản, ngăn chặn hành vi bán, chuyển giao tài sản, tẩu tán tài sản bất hợp pháp
 • Tối đa hóa giá trị tài sản
 • Giám sát hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Đề xuất việc bán tài sản để bảo đảm chi phí phá sản
 • Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán
 • Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định
 • Báo cáo cơ quan thi hành án dân sự
 • Thông báo việc thực hiện thanh lý tài sản
 • Gửi các khoản tiền thu vào tài khoản của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục phá sản cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã
 • Đại diện cho doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật

Trả lời