Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật lao động

Lao động

  • Luật Vinh Phú
  • Tư pháp
  • Không có phản hồi

Trong suốt quá trình hoạt động, Văn phòng Luật sư Vinh Phú luôn phát triển và mở rộng các nguyên tắc của luật lao động – việc làm tại Việt Nam. Chúng tôi có kinh nghiệm trong cả các cuộc đàm phán, hợp đồng và giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động cũng như tham gia tố tụng tại các cấp Tòa án trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Chúng tôi tự hào cung cấp các dịch vụ về tư vấn, giải quyết tranh chấp và tranh tụng trong lĩnh vực Lao động & Việc làm một cách thực tế và đáng tin cậy nhất.

Các dịch vụ pháp lý trong mảng này của chúng tôi gồm:

  • Soạn thảo và xem xét hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chính sách và thủ tục tại nơi làm việc
  • Tư vấn về tuyển dụng và quan hệ lao động
  • Tư vấn về chính sách thưởng; bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp, … cho người lao động và doanh nghiệp
  • Tư vấn và thực hiện đăng ký về lao động, xin giấy phép lao động
  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc kỷ luật lao động sai
  • Tư vấn xử lý quan hệ lao động, tranh chấp lao động
  •  Đại diện doanh nghiệp/người lao động tranh tụng trong các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động tại các cấp Tòa án

Trả lời