Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật môi trường

Môi trường

  • Luật Vinh Phú
  • Bất động sản
  • Không có phản hồi

Song song với pháp lý xây dựng, pháp lý về môi trường cũng được đặt ra đối với các công trình nhà ở và một số doanh nghiệp hoạt động mà theo quy định của pháp luật phải đáp ứng các điều kiện về môi trường.

Văn phòng Luật sư Vinh Phú cung cấp dịch vụ pháp lý về môi trường bao gồm toàn bộ hoặc từng giai đoạn các vấn đề về:

  • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Công tác sau ĐTM
  • Đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC)
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Quy hoạch môi trường
  • An toàn lao động và môi trường

Trả lời