Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Trọng tài viên

Trọng tài viên

  • Luật Vinh Phú
  • Liên quan tố tụng
  • Không có phản hồi

Khi xảy ra tranh chấp mà trước đó các bên có thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài thì Trọng tài viên sẽ được lựa chọn theo thỏa thuận của các bên hoặc được Tòa án chỉ định. Đây là người nắm giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tác động đến tính công bằng, tính chính xác của phán quyết cũng như quyền và lợi ích của các bên trong tranh chấp.

Hiểu được điều đó, Văn phòng luật sư Vinh Phú với đội ngũ Trọng tài viên nhiều kinh nghiệm, công bằng, khách quan, “thấu tình đạt lý” sẽ giúp giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Trọng tài viên gồm toàn bộ hoặc từng giai đoạn sau:

  • Gặp và trao đổi với các bên trong tranh chấp
  • Thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ có liên quan đến tranh chấp
  • Trưng cầu giám định, định giá tài sản trong vụ tranh chấp
  • Tư vấn và thực hiện việc áp dụng, bổ sung, thay đổi, hủy bỏ một số biện pháp khẩn cấp tạm thời
  • Tiến hành hòa giải giữa các bên

Trả lời