Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin > Lĩnh Vực > Tố tụng > Kinh doanh thương mại
Kinh doanh thương mại - Tố tụng trong kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

 • Luật Vinh Phú
 • Tố tụng
 • Không có phản hồi

Kinh doanh thương mại – Tố tụng trong kinh doanh thương mại

Hoạt động thương mại là một trong những phạm trù đặc thù của quan hệ kinh doanh thương mại, là cơ sở để phát triển nền kinh tế cũng như củng cố vị thế quốc gia trên thương trường quốc tế. Đồng thời, qua việc thực hiện các hoạt động thương mại còn cho thấy vai trò của thương nhân, nhà đầu tư, cũng như các cá nhân, tổ chức khác có trong việc đóng góp xây dựng và phát triển nền kinh tế.

Văn phòng Luật sư Vinh Phú với đội ngũ Luật sư, Ban cố vấn và nhân viên pháp lý chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, bao gồm cả các tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp trong mảng này là:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như doanh nghiệp, lao động, thuế, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, xử lý nợ,…
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của khách hàng
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các đương sự khác trong vụ án kinh doanh thương mại như:
  • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
  • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
  • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;
  • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
  • Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại.
 • Đại diện theo uỷ quyền của đương sự ngoài tố tụng hoặc tham gia tố tụng trong các vụ án kinh doanh thương mại tại Tòa án
 • Hỗ trợ khách hàng trong giải quyết việc thi hành án
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các yêu cầu về kinh doanh thương mại như yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên, các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại

Trả lời