Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin > Lĩnh Vực > Liên quan tố tụng
Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Văn phòng luật sư Vinh Phú cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người yếu thế trong xã hội như: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc…

Trọng tài viên

Trọng tài viên

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Khi xảy ra tranh chấp mà trước đó các bên có thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài thì Trọng tài viên sẽ được lựa chọn theo thỏa thuận của các bên hoặc được Tòa án chỉ định. Đây là người nắm giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tác động đến tính công bằng,…

Quản tài viên

Quản tài viên

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Công việc quản lý, giám sát, kiểm kê, kiểm tra tài sản,.. là một vấn đề phức tạp, nhất là đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đang trong thủ tục phá sản. Khi đó, Quản tài viên chính là những người được các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu…

Hòa giải viên

Hòa giải viên

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Hòa giải viên Trong một tranh chấp mà các bên không tìm được tiếng nói chung thì một bên thứ ba như hòa giải viên sẽ là trung gian giải quyết tranh chấp của họ trong quá trình hòa giải. Văn phòng luật sư Vinh Phú chúng tôi với đội ngũ hòa giải viên giàu…

Phá sản

Phá sản

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Phá sản Giải quyết vụ việc về phá sản là hoạt động dịch vụ phức tạp đòi hỏi Luật sư không chỉ có bề dày kinh nghiệm, uyên thâm kiến thức pháp lý mà còn cần có sự hiểu biết thấu đáo về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh. Văn phòng luật sư Vinh…

Khiếu nại - Tố cáo

Khiếu nại – Tố cáo

 • Luật Vinh Phú
 • Liên quan tố tụng
 • Không có phản hồi

Khiếu nại – Tố cáo Khiếu nại – tố cáo là một quan hệ pháp luật phức tạp nên không phải cá nhân, tổ chức nào cũng am hiểu để tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình hoặc cá nhân, tổ chức khác, thậm chí là của xã hội. Văn phòng Luật sư Vinh…