Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Hòa giải viên

Hòa giải viên

  • Luật Vinh Phú
  • Liên quan tố tụng
  • Không có phản hồi

Hòa giải viên Trong một tranh chấp mà các bên không tìm được tiếng nói chung thì một bên thứ ba như hòa giải viên sẽ là trung gian giải quyết tranh chấp của họ trong quá trình hòa giải. Văn phòng luật sư Vinh Phú chúng tôi với đội ngũ hòa giải viên giàu…