Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Xử lý nợ xấu

Xử lý nợ

  • Luật Vinh Phú
  • Kinh doanh thương mại
  • Không có phản hồi

Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, nhất là đối với công nợ của doanh nghiệp. Khi đó, uy tín của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không…