Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Quản tài viên

Quản tài viên

  • Luật Vinh Phú
  • Liên quan tố tụng
  • Không có phản hồi

Công việc quản lý, giám sát, kiểm kê, kiểm tra tài sản,.. là một vấn đề phức tạp, nhất là đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đang trong thủ tục phá sản. Khi đó, Quản tài viên chính là những người được các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu…