Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Quốc tịch

Quốc tịch

  • Luật Vinh Phú
  • Tư pháp
  • Không có phản hồi

Quốc tịch là căn cứ duy nhất xác định công dân của một Nhà nước, là “sự quy thuộc của một người vào một quốc gia nào đó”. Quốc tịch và hộ tịch luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau, khi các hoạt động liên quan đến hộ tịch đều nằm trong phạm…