Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Hành chính - Tố tụng hành chính

Hành chính

  • Luật Vinh Phú
  • Tố tụng
  • Không có phản hồi

Hành chính – Tố tụng hành chính Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và quan hệ giữa người dân với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu biết lĩnh vực hành chính cũng như biết cách làm việc với cơ…