Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Luật hình sự - Tố tụng hình sự

Hình sự

  • Luật Vinh Phú
  • Tố tụng
  • Không có phản hồi

Hình sự – Tố tụng hình sự Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước với vai trò đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công…