Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

  • Luật Vinh Phú
  • Liên quan tố tụng
  • Không có phản hồi

Văn phòng luật sư Vinh Phú cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người yếu thế trong xã hội như: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc…