Trụ sở: 428 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, HCM
vinhphulaw@gmail.com
Luật Vinh Phú > Thông tin >
Trọng tài viên

Trọng tài viên

  • Luật Vinh Phú
  • Liên quan tố tụng
  • Không có phản hồi

Khi xảy ra tranh chấp mà trước đó các bên có thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài thì Trọng tài viên sẽ được lựa chọn theo thỏa thuận của các bên hoặc được Tòa án chỉ định. Đây là người nắm giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tác động đến tính công bằng,…